காதலியை கொன்று இதயம் மற்றும் மூளையை சமைத்து சாப்பிட்ட காதலன்