செப்டம்பர் 11: முண்டாசு கவி பாரதியின் நினைவு நாள் இன்று.