இந்தியாவின் முதல் 100 பணக்காரர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட விஜய் மல்லையா