வேலைக்கு போகும் பெண்கள், ஆரோக்கியமாக இருக்க சில டிப்ஸ்:-