பாலசந்திரனின் மரணத்திற்கு யார் காரணம் எனத் தெரியவில்லை!:
- மஹிந்த ராசபக்சே!