மரத்தடியில் மட்டும் பெய்யும் மழை ! நெல்லை மாவட்டம் அத்ரி மலையில் ஒரு அதிசய மரம் .