உலக வர்த்தக மைய கட்டிடம் தகர்க்கப்பட்ட 13 வது ஆண்டு நினைவு தினம் இன்றாகும்.