Latest topics
» கவிதை படிக்கலாம்
by வாகரைமைந்தன் Thu Dec 02, 2021 4:09 pm

» கதை படிக்கலாம்-கதையும் படிக்கலாம் (தொடர்)
by வாகரைமைந்தன் Thu Dec 02, 2021 3:59 pm

» உலகச் செய்திகளில் விநோதம் (தொடர்)
by வாகரைமைந்தன் Mon Nov 29, 2021 7:52 pm

» மின் நூல்கள் தரவிறக்க.. (தொடர்)
by வாகரைமைந்தன் Sun Nov 28, 2021 11:59 pm

» சித்தமருத்துவ நூல்கள் தரவிறக்கம் செய்ய..
by வாகரைமைந்தன் Sun Nov 28, 2021 1:22 am

» கணினி-இணைய -செய்திகள்
by வாகரைமைந்தன் Sat Nov 27, 2021 4:03 pm

» ஆன்லைன் இணைய மோசடிகள் + பாதுகாப்பு முறைகள்
by வாகரைமைந்தன் Fri Nov 26, 2021 9:33 pm

» தினம் ஒரு தகவல் (தொடர்)
by வாகரைமைந்தன் Wed Nov 24, 2021 4:01 pm

» சினிமாவில் தொழில்நுட்பம்+செய்தி
by வாகரைமைந்தன் Fri Nov 19, 2021 4:45 pm

» ஸ்ருதி வினோ நாவல்கள் - மின்நூல்
by வாகரைமைந்தன் Tue Nov 16, 2021 2:09 am

» மனசு அமைதி பெற .......
by veelratna Mon Nov 08, 2021 12:13 pm

» கீரிமலையில் அமைந்துள்ள சிவன் கோயில் நகுலேஸ்வரம்
by veelratna Mon Nov 08, 2021 12:11 pm

» இலங்கை வானொலியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படட சில பழைய விளம்பரங்கள் அத்தானே அத்தானே எந்தன் ஆசை அத்தானே
by veelratna Mon Nov 08, 2021 12:06 pm

» பக்தி பாடல்கள்
by veelratna Mon Nov 08, 2021 12:04 pm

» யாழ்ப்பாணம் கோட்டை
by veelratna Mon Nov 08, 2021 12:00 pm

» தவில் நாதஸ்வரம்
by veelratna Mon Nov 08, 2021 11:58 am

» புது வரவு விளையாட்டு
by veelratna Mon Nov 08, 2021 11:56 am

» கீரிமலை நாகுலேஸ்வரம் கோவில்
by veelratna Tue Oct 26, 2021 11:51 am

» நாச்சி முத்தையா நாச்சி முத்தையா
by veelratna Tue Oct 26, 2021 11:48 am

» மெல்லிசை பாடல்
by veelratna Mon Oct 25, 2021 11:35 am

» யாழ்ப்பாணம் கச்சேரி பழய நினைவுகள்
by veelratna Mon Oct 25, 2021 11:31 am

» கீரிமலை கேணியடி ,நகுலேஸ்வரம் கோவிலடி
by veelratna Wed Oct 20, 2021 12:53 pm

» கண்ணகி என்னும் வில்லுப்பாட்டு நிகழ்ச்சி
by veelratna Wed Oct 20, 2021 12:51 pm

» கொரோனா பாடல் அண்மையில் வெளியாகிய
by veelratna Mon Oct 18, 2021 12:44 pm

» மாவிடடபுரம் கந்தசுவாமி கோவிலில் இடம் பெற்ற தேர்த்திருவிழாவின் பழைய காணொளி ஒன்று
by veelratna Mon Oct 18, 2021 11:54 am

» கீரிமலையில் அமைந்துள்ள சிவன் கோயில்.
by veelratna Fri Oct 15, 2021 1:48 pm

» தலைமுறை இடைவெளி
by veelratna Fri Oct 15, 2021 1:44 pm

» தமிழால் பூசை நடக்கும் ஒரேகோவில்
by veelratna Tue Oct 12, 2021 10:58 am

» அண்ணை ரெயிட் கே எஸ் பாலச்சந்தர்
by veelratna Tue Oct 12, 2021 10:52 am

» ஓடலிராசையா KS Balachandran
by veelratna Mon Oct 11, 2021 10:21 am

» சுகுமாரி கதை தேடி நான் உயிரை கொடுத்ததோ
by veelratna Sun Oct 10, 2021 8:43 pm

» கலாவிநோதன் சின்னமணிஅவர்களின் பகுதி ;1
by veelratna Fri Oct 08, 2021 9:26 am

» தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் ...................
by வாகரைமைந்தன் Fri Oct 01, 2021 11:53 am

» மாவிட்டபுரம் கந்தசுவாமி கோவில்
by veelratna Thu Sep 30, 2021 11:21 am

» டிங்கிரி கனகரட்னம், மற்றும் சிவகுரு சிவபாலன்
by veelratna Wed Sep 29, 2021 3:11 pm

» சித்தர்கள் சொன்ன சாமுத்திரிகா லட்சணம்-பெண்கள்
by வாகரைமைந்தன் Wed Sep 29, 2021 11:46 am

» சொல் வித்தை விளையாடும் பாடல்கள்
by வாகரைமைந்தன் Wed Sep 01, 2021 12:05 pm

» இலங்கையில் உள்ள பழைமையான சிவன் கோயில்
by வாகரைமைந்தன் Thu Aug 26, 2021 11:42 am

» இணையத்தில் தரவுகள் (தொடர்)
by வாகரைமைந்தன் Tue Aug 24, 2021 1:13 am

» ஒரு மெட்டு மூன்று பாடல்கள் (தொடர்)
by வாகரைமைந்தன் Sun Aug 22, 2021 9:34 pm

Current date/time is Sat Dec 04, 2021 4:25 pm

Forum Terms of service

Using the forum. By registering on this forum, you agree to use it properly, and to refrain from posting any content that is aggressive, offensive, defamatory, hateful, or in violation of applicable laws and regulations. You agree not to post messages inciting or evoking illegal practices, or violating the terms of use of the service.

The moderators and administrators of this forum will do their best to delete or edit any reprehensible messages that may be posted on the forum. You acknowledge that all messages posted on this forum express the opinion of their respective authors, and do not necessarily reflect the position of the moderators and administrators.

In order to ensure the moderation of this forum, any message violating the preceding provisions may be edited or deleted without notice by the moderators and administrators of the forum. Any abuse may also be sanctioned by banning or deleting the user account. We reserve the right to inform your access provider and/or the judicial authorities of any malicious behaviour.

Your personal data. By registering on this forum, you agree that it may collect some of your personal data. This data collection is done either through the information you provide us, or through the use of the services itself, for technical data used for the forum proper functioning. You can access, modify or delete your data at any time. Users under 16 years old certify that they have obtained the consent of their legal guardian in order to proceed with this registration. For more information, please read our privacy policy.

This forum uses cookies to store information on your computer. These cookies only serve to improve the user experience. You can read the purpose of cookies on our forum help center. You can choose in your browser settings not to enable cookies, as this may disrupt the forum proper functioning.

This forum may send you electronic messages (e-mail), such as activity notifications, or newsletters, sent by Forumotion or by an administrator of this forum. You can choose in your profile preferences to receive or not each of these messages.


Click on the button 'I Agree to these terms' below :
- You acknowledge that you have read these rules in their entirety ;
- You agree to comply fully with this rules ;
- You grant moderators of this forum the right to delete, move or edit any topic at any time.

1. அங்கத்தவர் பெயர் ஆபாசமாக இருக்கக்கூடாது; இருப்பின் நிர்வாகத்தால் உங்கள் கணக்கு உடன் நீக்கப்படும் 2. பெண் நண்பர்களுக்கு அவர்களது அனுமதி, விருப்பு இல்லாமல் மின்னச்சல் இடலாகாது 3. பதிவுகளில் ஆபாசமான, மற்றவர் மனதை புண்படுத்தும் வார்த்தைகள் பயன்படுத்தல் கூடாது . 4. சாதி மத பேதம் ஏற்ப்படும் வகைகளில் பதிவு இடப்படுதல் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது . 5. புதிய பதிவுகள் தொடங்கும் முன்னர் அந்த பதிவு ஏற்கனவே பதியப்படவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். 6. பதிவுகள் பொருத்தமான இடங்களில் பதியப்படுதல் அவசியம். --விதிகளை மீறிய பதிவுகளை அகற்றும் உரிமை நிர்வாகத்துக்குண்டு. அதே நேரம் எச்சரிக்கை வழங்கும் அதிகாரமும் அவர்களுக்குண்டு